Kierunki zamawiane - informacje

tag
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dział Wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poinformowało, że zakończyła się ocena merytoryczna wniosków na dofinansowanie kierunków zamawianych w roku akademickim 2012/2013.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z samego rana opublikowała wyniki konkursu na kierunki zamawiane. Resort rozdysponował blisko 200 milionów złotych.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejną, trzecią edycję konkursu na kierunki zamawiane.
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności