kierunki-zamawiane.pl

Nabór na kierunki zamawiane 2013

Nabór na kierunki zamawiane 2013
Dział: kierunki zamawiane

W tym tygodniu przedstawione zostaną wyniki matur, zacznie się więc gorączkowe składanie dokumentów na wymarzone studia. Od października będzie można również studiować na kierunkach zamawianych.

Rządowy program kierunków zamawianych rozpoczął się w 2008 r., więc na rynek trafiła dopiero niewielka grupa pierwszych absolwentów, jednak 82 procent z tych osób już znalazło zatrudnienie.

Statystyki pokazują, że polscy maturzyści coraz bardziej racjonalnie wybierają przyszłe studia. Dużo chętniej wybierają kierunki techniczne, ścisłe i przyrodnicze, kluczowe z punktu widzenia rozwoju innowacyjności w Polsce. Są szczególnie chętnie wybierane przez najzdolniejszych maturzystów, laureatów olimpiad. Rządowy program kierunków zamawianych przynosi zatem zamierzone efekty – podkreśliła prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Programy studiów na kierunkach zamawianych różnią się od programów studiów na tych samych kierunkach, ale nie objętych dotacją w ramach kierunków zamawianych. Uwzględniają zarówno zajęcia wyrównawcze dla studentów, jak i staże w przedsiębiorstwach w trakcie studiów. Są zatem nastawione na praktyczne kształcenie studentów.

W roku akademickim 2013/2014 nabór na kierunki zamawiane prowadzony będzie na 11 uczelniach w Polsce:
 • Uniwersytet Warszawski: matematyka, unikatowy / inżynieria nanosturktur, unikatowy / zastosowania fizyki i biologii w medycynie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: chemia, matematyka, informatyka
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: ochrona środowiska, matematyka, informatyka
 • Uniwersytet Marii- Curie Skłodowskiej w Lublinie: ochrona środowiska
 • Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie: fizyka
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: inżynieria środowiska, matematyka
 • Politechnika Śląska: automatyka, robotyka
 • Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku-Białej: budownictwo
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej: informatyka
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie: informatyka
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach: wzornictwo, budownictwo

Studiując na kierunkach zamawianych można uzyskać stypendia motywacyjne rzędu 1000 zł. Rządowy program będzie kontynuowany w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej od 2014 roku.

Źródło: MNiSW


data ostatniej modyfikacji: 2013-06-26 12:27:10
Komentarze
Polityka Prywatności