kierunki-zamawiane.pl

Kolejny konkurs na kierunki zamawiane

Tag: konkurs
Dział: kierunki zamawiane

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejną, trzecią edycję konkursu na kierunki zamawiane.

Rządowy program kierunków zamawianych jest realizowany od 2008 roku. Ma on na celu zwiększenie liczby studentów na kierunkach matematycznych, technicznych i przyrodniczych – czyli tych, które zostały uznane przez ekspertów jako strategiczne dla rozwoju polskiej gospodarki.

Do 2013 roku na program ten przewidziano łącznie ponad 1 mld zł. Do tej pory Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozdysponowało ponad 610 milionów złotych pomiędzy 57 uczelni. W programie bierze udział około 25 tysięcy studentów, a ponad 10 tysięcy z nich otrzymuje stypendia motywacyjne w wysokości nawet 1000 zł miesięcznie.

Na projekty wyłonione w trzecim konkursie na kierunki zamawiane Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło 200 000 000 złotych.


Wyłonione w tegorocznym konkursie uczelnie, które chcą kształcić studentów „kierunków zamawianych” otrzymają dodatkowe środki na:


* Zwiększenie naboru na kierunkach kluczowych dla gospodarki.

* Zorganizowanie kursów wyrównawczych dla studentów pierwszych lat z matematyki, fizyki.
* Unowocześnienie programów studiów.
* Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wybitnych specjalistów.
* Kursy i staże dające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.
* Wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie absolwentom.
* Udział studentów w konferencjach naukowo-technicznych.
* Motywacyjne stypendia dla najlepszych studentów (nawet 1000 zł miesięcznie).

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową. Już pierwsza edycja programu w roku akademickim 2009/2010 przyniosła wymierne rezultaty. Po raz pierwszy od wielu lat wśród pięciu najbardziej obleganych uczelni w kraju znalazły się aż cztery politechniki. A wśród dwudziestu najpopularniejszych kierunków, pięć to „kierunki zamawiane”. Liczba kandydatów przypadających na jedno wolne miejsce w politechnikach była wtedy identyczna, jak w uniwersytetach: 3,5. Rekrutacja w roku akademickim 2010/2011 pokazała jeszcze większy sukces programu wspierania rozwoju kierunków technicznych. Po raz pierwszy politechniki okazały się popularniejsze niż uniwersytety – na każde wolne miejsce na politechnikach przypadło 3,9 kandydatów, a w uniwersytetach – 3,5. W pierwszej dwudziestce najpopularniejszych kierunków studiów jest aż siedem z listy kierunków zamawianych – największy awans odnotowało budownictwo, które znalazło się na drugim miejscu wśród najpopularniejszych studiów w Polsce (rok temu na 4. pozycji, a trzy lata temu na 11.). O indeks na studia dzienne na budownictwo ubiegało się w 2010 roku prawie 31 tys. kandydatów z całej Polski. Listę najbardziej obleganych polskich uczelni otwierają trzy politechniki: Warszawska (8,6 kandydatów na miejsce), Gdańska (7,4) i Łódzka (6,3). Za nimi jest Uniwersytet Warszawski (6,2). Ten systematyczny rozwój kierunków technicznych wskazuje na istotną poprawę struktury kształcenia w Polsce, dopasowującą się do potrzeb polskiej gospodarki oraz rynku pracy.

data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 21:03:44
Komentarze
Polityka Prywatności