kierunki-zamawiane.pl

Spotkanie dotyczące kierunków zamawianych

Dział: kierunki zamawiane

Politechnika Opolska po raz drugi była gospodarzem spotkania promującego studia na kierunkach technicznych przyrodniczych i matematycznych. Inicjatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, organizując na w kraju cykl spotkań promocyjnych, w ramach projektu systemowego „Promocja wyboru ścieżki kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych” poddziałania 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W opolskiej edycji  spotkań promujących studia  na  kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych prezentowały  się dwie uczelnie akademickie, Politechnika Opolska i Uniwersytet Opolski, a na jego program złożyły się prezentacje, wykłady, doświadczenia, które uczniowie szkół ponadgimnazjalnych obejrzeć mogli w pierwszej części zorganizowanej w auli, a także na stoiskach przygotowanych w holu Łącznika, który po raz kolejny sprawdził się  jako miejsce organizacji różnego typu imprez edukacyjnych i naukowych. 

Na stoiskach, których aranżację  zaprojektowali i obsługiwali w głównej mierze studenci z  kół naukowych,  działających na obu uczelniach było na co popatrzeć: walczące roboty, pędzące pośród nóg zwiedzających modele samochodów, przelatujący nad głowami model śmigłowca, makiety futurystycznych budowli, wybuchy, fajerwerki i wiele innych pokazów ze świata nauki.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie ze szkół opolskich: Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego oraz  LO nr 1 w Prudniku. Odwiedziła nas również delegacja studentów ze Szwecji goszcząca aktualnie na uczelni, łącznie ponad 200 osób.

W oficjalnej części udział wzięli m.in.  pani Ewelina Kołomańska    z Departamentu Strategii  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Jerzy  Jantos prorektor ds. studenckich, dr Bożena Maszkowska-Wojciechowska, pełnomocnik rektora ds. kierunków zamawianych, prodziekan ds. studenckich WEiA dr inż. Karol Grandek, nie zabrakło także licznej grupy nauczycieli akademickich z obu uczelni. Uniwersytet Opolski reprezentował prof. Stefan Marek Grochalski, prorektor ds. kształcenia i studentów. Na program spotkania  złożyły się następujące wykłady i prezentacje mające przekonań młodzież dlaczego warto studiować na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych:

POLITECHNIKI OPOLSKIEJ:
- Wydział Budownictwa – prezentację pt.  Budowle mostowe wygłosiła dr inż. Beata Stankiewicz
- Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki - prezentację studenckich kół naukowych  pt. Informatyka wiele ma twarzy przygotowali inż. Rafał Gasz, mgr inż. Andrzej Błachowicz
- Wydział Mechaniczny – wykład  pt. Żywa Matematyka  wygłosił  dr inż. Grzegorz Nowosielski

UNIWERSYTET OPOLSKI:
- prezentacja pt. Dlaczego warto studiować na kierunkach technicznych, matematycznych, przyrodniczych? przedstawiła dr Pawelec Ewa - adiunkt, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Fizyki, Katedra Spektroskopii Plazmy
- doświadczenia przeprowadził mgr Andrzej Trzebuniak - demonstrat doświadczeń fizycznych.

źródło: PO


data ostatniej modyfikacji: 2011-02-25 10:43:25
Komentarze
Polityka Prywatności