kierunki-zamawiane.pl

Kierunki zamawiane - informacje

Zamawiane były (spośród prawie 150 kierunków proponowanych przez uczelnie w Polsce): automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, chemia, energetyka, fizyka/fizyka techniczna, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiskowa, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, ochrona środowiska, wzornictwo. Kierunki te zostały wskazane przez fundatora funduszy unijnych.
W 2014 roku program kierunków zamawianych zostaje zastąpiony nowym projektem o nazwie Program Rozwoju Kompetencji. Nowy program będzie realizowany w latach 2014-2020. Planowany budżet, to 1,2 mld zł, z czego w roku 2014 zostanie wydanych 50 mln zł. Podstawowa różnica między nimi? Wcześniej były zamawiane konkretne kierunki kształcenia, teraz są zamawiane kompetencje na wszystkich kierunkach studiów.
W tym tygodniu przedstawione zostaną wyniki matur, zacznie się więc gorączkowe składanie dokumentów na wymarzone studia. Od października będzie można również studiować na kierunkach zamawianych.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dział Wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poinformowało, że zakończyła się ocena merytoryczna wniosków na dofinansowanie kierunków zamawianych w roku akademickim 2012/2013.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z samego rana opublikowała wyniki konkursu na kierunki zamawiane. Resort rozdysponował blisko 200 milionów złotych.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejną, trzecią edycję konkursu na kierunki zamawiane.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego ogłosiło kolejną edycję konkursu na kierunki zamawiane. Rządowy program ma zwiększyć liczbę studentów na kierunkach strategicznych dla rozwoju polskiej gospodarki.
Jeśli interesują Cie niekonwencjonalne źródła energii i sposoby ich wykorzystania, rozpocznij studia S1 o specjalności „Technologie energii odnawialnej” na kierunku Fizyka Techniczna. Jeśli zaś ukończyłeś studia inżynierskie i chciałbyś zdobyć wiedzę w dziedzinie nowoczesnych materiałów rozpocznij studia S2 na kierunku Inżynieria materiałowa.
Chodzi o tzw. kierunki zamawiane, na których studenci otrzymują dodatkowe stypendia, do tysiąca złotych miesięcznie. Są to kierunki kluczowe dla gospodarki kraju: techniczne, matematyczne i przyrodnicze. Od dwóch lat realizowany jest rządowy program zachęcający do studiów na tych właśnie kierunkach.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowało wyniki dotychczasowych konkursów w ramach rządowego programu kierunków zamawianych.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowało wyniki dotychczasowych konkursów w ramach rządowego programu kierunków zamawianych.
Politechnika Opolska po raz drugi była gospodarzem spotkania promującego studia na kierunkach technicznych przyrodniczych i matematycznych. Inicjatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, organizując na w kraju cykl spotkań promocyjnych, w ramach projektu systemowego „Promocja wyboru ścieżki kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych” poddziałania 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W Łodzi tylko na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ można studiować kierunki matematyczne i informatyczne w ramach kierunków zamawianych.
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności