2010 - podsumowanie projektu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowało wyniki dotychczasowych konkursów w ramach rządowego programu kierunków zamawianych. Program, który funkcjonuje od 2008 roku, dofinansowuje kształcenie dodatkowych studentów w dziedzinach kluczowych dla rozwoju gospodarki kraju: matematycznych, technicznych i przyrodniczych. Na przełomie stycznia i lutego 2011 r. ogłoszona zostanie kolejna edycję programu.

Jak wynika z raportu podsumowującego dotychczasowe edycje programu, najskuteczniejsze w pozyskiwaniu środków na kształcenie takich specjalistów okazały się uczelnie z województwa małopolskiego - łącznie uzyskały dofinansowanie aż 22 projektów. Uczelnie z województwa mazowieckiego uzyskały w konkursie dofinansowanie 20 projektów, a śląskiego - 19.

Wśród uczelni indywidualnych dotychczasowym liderem programu jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (8 dofinansowanych projektów). Za nim plasuje się Politechnika Śląska i Uniwersytet Warszawski, które realizują w ramach rządowego programu po siedem projektów.

Analizy wykazują, że osoby wykształcone na tych specjalnościach będą wkrótce poszukiwane na rynku pracy, a ich kwalifikacje i wiedza zdobyta podczas studiów staną się nieodzownym elementem prawidłowego rozwoju polskiej gospodarki.


Polityka Prywatności