Lista kierunków zamawianych w roku 2010/2011

W roku akademickim 2010/2011 dofinansowanie w wysokości 210 mln zł otrzymają 22 uczelnie, które zrealizują łącznie 39 projektów. Pieniądze te zostaną przeznaczone m.in. na zwiększenie naboru na zamawianych kierunkach, zorganizowanie kursów wyrównawczych dla studentów pierwszych lat z matematyki, fizyki, chemii i języka angielskiego, kursy i staże dające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie absolwentom i udział studentów w konferencjach naukowo-technicznych.

Liderami tegorocznego konkursu okazały się Politechnika Śląska w Gliwicach i Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Politechnika Śląska otrzymała fundusze na dofinansowanie aż 6 projektów - łączna kwota przyznanego dofinansowania to ponad 43 mln zł. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki otrzymała dofinansowanie na 4 projekty o łącznej wartości ponad 19 mln zł.

KIERUNKI ZAMAWIANE 2010:

1. Automatyka i robotyka

2. Biotechnologia

3. Budownictwo

4. Chemia

5. Energetyka

6. Fizyka/Fizyka techniczna

7. Informatyka

8. Inżynieria materiałowa

9. Inżynieria środowiska

10. Matematyka

11. Mechanika i budowa maszyn

12.Mechatronika

13. Ochrona środowiska

14. Wzornictwo

15. Makrokierunki

- Zastosowanie fizyki w biologii i medycynie
– Inżynieria nanostruktur

16. Kierunki unikatowe

- fizyka medyczna

źródło: MNiSW
Polityka Prywatności