Lista kierunków zamawianych w roku 2009/2010

Pierwotnie, w ramach tegorocznej edycji konkursu, zaplanowano realizaję 27 projektów. Ministerstwo ogłosiło jednak wzrost budżetu do 370 mln zł. i realizację wszystkich zaakceptowanych projektów - 59 na 42 uczelniach.

Celem projektu jest zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. Konkurs projektów wyłonił uczelnie, które w roku akademickim 2009/2010 w ramach kierunków zamawianych będą prowadzić kształcenie na następujących kierunkach/specjalnościach:


- automatyka i robotyka

- biotechnologia
- budownictwo
- chemia
- energetyka
- fizyka
- fizyka techniczna
- informatyka
- inżynieria materiałowa
- inżynieria środowiska
- matematyka
- mechanika i budowa maszyn
- mechatronika
- ochrona środowiska
- wzornictwo.

Aby podnieść atrakcyjność kształcenia na kierunkach zamawianych uczelnie organizują dla studentów min. kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki, kursy z języka angielskiego, obozy naukowe, zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wybitnych specjalistów z różnych dziedzin, kursy dające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie absolwentów.


Uczelnie biorące udział w projekcie oferują nauczanie metodą e-learningu, finansują udział studentów w konferencjach naukowo-technicznych. Studenci biorą udział w specjalistycznych kursach komputerowych oraz mają dostęp do najnowszych programów komputerowych, mogą korzystać z wiedzy i doświadczenia matematyków i ekspertów pracujących w bankach, instytucjach finansowych, informatycznych, laboratoriach. Aby dodatkowo wzbogacić ofertę kierunków zamawianych na wykłady zapraszani są znani profesorowie z zagranicy.


źródło: MNiSW
Polityka Prywatności