Kierunki zamawiane

rok naboru
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
poziom studiów
system studiów  
Znalezionych kierunków: 277
pl pl
Warszawa
grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
pl pl
Łódź
grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
pl pl
Gdańsk
grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
pl pl
Wrocław
grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
pl pl
Łódź
grupa kierunków: architektura i budownictwo
pl pl
Łódź
grupa kierunków: matematyczne i statystyczne
pl pl
Łódź
grupa kierunków: matematyczne i statystyczne
pl pl
Katowice
grupa kierunków: matematyczne i statystyczne
W 2014 roku program kierunków zamawianych zostaje zastąpiony nowym projektem o nazwie Program Rozwoju Kompetencji. Nowy program będzie realizowany w latach 2014-2020. Planowany budżet, to 1,2 mld zł, z czego w roku 2014 zostanie wydanych 50 mln zł. Podstawowa różnica między nimi? Wcześniej były zamawiane konkretne kierunki kształcenia, teraz są zamawiane kompetencje na wszystkich kierunkach studiów.
Zamawiane były (spośród prawie 150 kierunków proponowanych przez uczelnie w Polsce): automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, chemia, energetyka, fizyka/fizyka techniczna, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiskowa, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, ochrona środowiska, wzornictwo. Kierunki te zostały wskazane przez fundatora funduszy unijnych.
W tym tygodniu przedstawione zostaną wyniki matur, zacznie się więc gorączkowe składanie dokumentów na wymarzone studia. Od października będzie można również studiować na kierunkach zamawianych.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dział Wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poinformowało, że zakończyła się ocena merytoryczna wniosków na dofinansowanie kierunków zamawianych w roku akademickim 2012/2013.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z samego rana opublikowała wyniki konkursu na kierunki zamawiane. Resort rozdysponował blisko 200 milionów złotych.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejną, trzecią edycję konkursu na kierunki zamawiane.